Psykolog Sarah Voschero

Psykolog med speciale i traumebehandling

Metoder og tilgang


Jeg er uddannet i mentaliseringsbaseret, systemisk og narrativ terapi i arbejdet med både børn/unge og deres familier. Dertil er jeg uddannet i en række tests og metoder til udredning af børn (børnepsykologiske undersøgelser), og til at arbejde med samspillet mellem familiemedlemmer. Det kan f.eks. være igennem brug af video, vi ser på sammen. 


EMDR (Eye Movement Desenstization og Reprocessing) er en metode til behandling behandling af traumer og PTSD. Jeg er akkrediteret EMDRterapeut og er uddannet i behandling af både voksne, og børn/unge til enkeltstående samt komplekse traumer. Udover EMDR er jeg også certificeret i traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT). Begge metoder anbefales af WHO til behandling af traumer. 


I behandling af kronisk traumatiserede børn er jeg uddannet af Arianne Struik, Institute for Cronically Traumatized Children (ICTC) og er dansk træner i metoden Sleeping Dogs ©. Henvendelse omkring behandlingsplaner, supervision eller undervisning i dette på dansk sker igennem ICTC: www.Ariannestruik.com


Den første gang du eller I kommer, skal I først beslutte om I føler jer trygge ved at vi kan få et godt samarbejde omkring det der er svært for jer. Vi vil blandt andet tale om hvilke metoder som passer til dig/jer og jeg vil bidrage med den viden og erfaring jeg har med det givne problem. Jeg vil løbende i behandlingen spørge til effekterne, så vi kan justere eller tilpasse når der er behov for det.


Under ydelser kan du læse mere om de forskellige former for terapi, undersøgelse og supervision, jeg kan bidrage med.

Jeg hedder Sarah Voschero Christensen, er autoriseret psykolog, specialist i klinisk børnepsykologi og uddannet fra Københavns Universitet i 2010. Siden da har mit arbejde været centreret om dels børn, unge og deres familier, og dels traumearbejde med børn og voksne.

Jeg har fra mine ansættelser Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og på et kommunalt Familiecenter en bred erfaring med mere generelle problemstillinger omkring gravide, børn, unge og familier. Derudover har jeg i en årrække arbejdet specialiseret med børn unge og voksne der har oplevet enkeltstående og komplekse traumer. Bl.a. har jeg arbejdet i et team specialiseret i behandling  og udredning af seksuelle overgreb samt akutte kriser og derudover haft en ansættelse i kommunalt familiecenter til at varetage netop traumebehandling.


I mit arbejde trækker jeg på forskellige metoder alt efter hvilken problematik henvendelsen drejer sig om.  Jeg holder mig løbende opdateret igennem fx kurser og supervision for at sikre kvalitet i mit arbejde.  Hvis du søger en specifik metode, kan du læse mere nedenfor, eller kontakte mig. 

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt psykologloven.


Derudover er jeg medlem af Dansk Psykologforening og følger de etiske principper for nordiske psykologer.
Du kan læse mere om EMDR på foreningens hjemmeside www.emdr.dk


Her finder du også informationsmateriale til voksne og børn.