Til dig der søger rådgivning og supervision


Rådgivning til forældre


De fleste forældre står indimellem i situationer hvor de føler sig magtesløse, utilstrækkelige eller hvor tvivlen fylder meget ift ens børn. Det kan både handle om ens egen måde at handle på, om det man gør passer til barnet, eller at en eller flere i familien mistrives. I nogle tilfælde vil jeg anbefale rådgivning til forældrene for at undersøge, om noget hjemme kan ændres eller udvikles ved at forældrene arbejder med det og bringer ideer eller justeringer med hjem til afprøvning. For nogle er det hjælpsomt at få øje på nogle af de mønstre og familiedynamikker der spænder ben og det kan både ske igennem samtale eller brug af video, hvor I sammen som famlie laver 10 små lege, som filmes og som vi bruger som udgangspunkt for samtale og rådgivning efterfølgende. Metoden hedder Marchak Interaction Method (MIM) og kan bruges i forskellige versioner: forælder/barn, familie, par, gravide samt spæd- og småbørn. Det er også muligt at gennemføre rådgivningerne via videoløsning. 


Rådgivning til professionnelle


Hvis du som professionnel har en sag, hvor du har behov for psykologfaglig sparring, er du velkommen til at kontakte mig. Det kan fx handle om at lægge den bedst muligt behandlingsplan, rådgivning ift om/hvilken information der kan mangle i sager, mulige veje at gå i de forskellige systemer etc. Det kan også være et forløb, hvor jeg er på sidelinjen i en sag og kan bruges som sparringspartner, og evt. kan inddrages hvis der opstår behov for det. Jeg har erfaring med konsultative processer bl.a. som VISOspecialist og i mit arbejde i kommunalt regi. I mine rådgivningsforløb lægger jeg vægt på, at der genereres ny viden/læring som kan tages med i det videre arbejde og at den der henvender sig har en oplevelse af at problemstillingen bliver fulgt til dørs. Jeg yder også rådgivning via telefon og video.


Supervision


For at bringe ømme emner op, kunne tale om det der er svært eller kigge på områder, som skal udvikles er det afgørende, at det foregår i et trygt rum og hvor der er tillid mellem supervisander og supervisor.  Noget er måske et spørgsmål om kemi, noget at der aftales den struktur som er passende for den/dem der superviseres og noget handler om løbende at være i dialog om, både indholdet og formen på supervisionen. Det bestræber jeg mig på at vi gør løbende, og for nogle der måske har noget særligt de vil træne, at det formaliseres. Nogle supervisioner handler om sager der er "fastlåste" og hvor der er behov for at få nye indput eller se tingene andre måder. I andre supervisioner kan noget være svært fordi vi både er professionelle, men også mennesker med etiske standpunkter, følelser og værdier der sættes i spil i arbejdet med andre mennesker, og hvor det nogen gange kan skabe spændinger. Supervisionen bidrager til at øge den faglige refleksion og dialog, og bidrager med nye indsiger for alle der deltager.

Jeg har arbejdet flere år som generalist i kommunalt regi og specialiseret ift traumer og overgrebsproblematikker. Hvis I har ønske om supervision på noget meget specifikt inden for et område, som jeg ikke mener at kunne hjælpe jer godt nok med, vil jeg henvise til en kollega der har godt tag på emnet.

Jeg superviserer mange forskellige grupper af professionelle, herunder familiebehandlere, plejefamilier, sagsbehandlere, psykologer m.fl.

Ønskes et supervisionsforløb med henblik på autorisation som psykolog, er det muligt at lave et pakkeforløb.

Til dig der søger undervisning eller undersøgelser


Undervisning


Her er et par eksempler på mulig undervisning eller oplæg. De emner jeg underviser og holder oplæg omkirng er nogen, hvor jeg både har en teoretisk viden og erfaring med at arbejde med området. Derfor vil der være eksempler og cases undervejs som illustration. Derudover ligger det mig på sinde, at undervisningen er både levende og ikke mindst givende for deltagerne. Jeg holder også oplæg/undervisning om andre emner, så hvis du har noget i tankerne, er du velkommen til at tage kontakt Hvis jeg ikke selv underviser i emnet kan jeg måske viderehenvise til en der har viden og erfaring om emnet. 


  • Hvordan taler jeg med børn og unge om det svære? Som fagperson stilles vi nogen gange i situationer, hvor vi skal have samtaler med børn og unge om ubehagelige eller voldsomme begivenheder, de (måske) har været udsat for. Denne undervisning handler om hvordan vi får spurgt ind på en respektfuld måde, samtidig med at vi bedst muligt sikrer de oplysninger vi har brug for, for at hjælpe barnet - uden at risikere evt. retraumatisering. Undervisningen tilpasses til gruppen og kan fx. være plejefamilier, spcialrådgivere, psykologer m.fl.  


  • Seksuelle overgreb mod børn. Hvordan kan vi forstå det og hvordan kan vi gå til det som profesionelle? Hvilke symptomer har børn udsat for overgreb? Hvad skal vi gøre hvis vi har mistanke om at overgreb er fundet sted? Hvad ved vi om hvilke risikofaktorer der er for at børn udsættes for seksuelle overgreb? Overgreb der finder sted virtuelt. Dette er nogle af de emner der er i undervisningen og som tilpasses alt efter arbejdssted og evt. specifikke ønsker om viden. 


  • Hvordan ser vi traumer hos børn og unge og hvordan hjælper vi dem? Denne undervisning fokuserer på de symptomer der er hos børn og unge, hvilke handlemuligheder professionelle har og en mere praktisk del der handler om hvordan vi arbejder med familien omkring det, hvordan vi kan inddrage relevante samarbejdsparter og hvordan vi selv kan tale med barnet/den unge. Undersøgelser


Jeg laver psykologiske undersøgelser af børn og unge. Hvilke elementer der er med afhænger af opdraget. Typisk vil den børnepsykologiske undersøgelse være en blanding af testning, samspilsanalyse, observation og samtale. De brede undersøgelser belyser både det kognitive, følelsesmæssige, sociale og personlighedsmæssige. 


Undersøgelser ved (mistanke om) seksuelle overgreb og traumatiseringsgrad. Som en del af undersøgelsen vil der være en beskrivelse af barnets den unges behandlingsbehov, så det er muligt at omsætte til den bedst muligt hjælp til udvikling hos barnet og dets miljø.