TerapiUanset om du henvender dig omkring hjælp til et barn eller en ung, om du søger hjælp til dig selv eller om du ønsker hjælp til din familie, vil vi altid først starte med en kort og uforpligtende samtale først i telefonen. Her vil vi finde ud af, om vi tror, der er grobund for et godt samarbejde ommkring det, du/I henvender jer med. Jeg vil spørge ind til, hvad du/I vil have hjælp til, hvad du/I ønsker at få ud af forløbet, og så vil jeg fortælle kort om hvordan jeg arbejder.Psykoterapi til børn


Når børn har det svært er det ofte i adfærden vi kan se, at de har brug for hjælp. Nogen gange kan de selv sætte ord på, men for mange vil det være forældre eller voksne omkring barnet der sætter ord på  - og det er de voksne der kan sørge for relevant hjælp til barnet. Hvordan jeg arbejder afhænger af hvad problemstillingen er og barnets alder og udviklingsniveau. Jeg arbejder både individuelt med børn, og har forløb hvor barnet er sammen med omsorgsperson(er) - og nogen gange hele familien samlet. Jeg gør brug af legeterapi, mentaliseringsbaseret terapi, EMDR, samspilsanalyser og samtaler. Her er nogle eksempler på nogle af de problemstillinger jeg får henvendelser omkring:

 • Sorg og krise
 • Voldsomme oplevelser / traumer 
 • Mobning
 • Voldsom ked-af-det-hed
 • Lavt selvværd
 • Angst
 • Uhensigtsmæssig adfærd/Opdragelse
 • Ondt i maven, hovedet og kropslige symptomer der ikke kan forklares medicinskPsykoterapi til unge


Måske ved du som ung allerede hvad du gerne vil tale om, eller hvorfor du har brug for mere hjælp end du føler du kan få hos familie eller venner. Måske er det lidt diffust og en del af forløbet handler om at finde ud af, hvorfor noget ikke føles som det skal. For nogle der kommer handler det mest om personlig udvikling, nogle kommer fordi deres venner/familie synes de skal, og for andre er der noget der er så svært at de har svært ved at være i et almindeligt hverdagsliv. Uanset hvad du kommer med tager vi udgangspunkt i hvad der er vigtigt for dig lige nu- og det er også ok ikke kun at tale om det svære, men også de styrker og ressourcer du har, men måske har glemt eller ikke har mærket i et stykke tid. Som ung kan der være rigtig mange forventninger pres, og nye ting der skal læres og det er en periode som kan være ekstra sårbar. For mange unge kan det være grænseoverskridende at tænke på at skulle til psykolog - men det kan også være en lettelse at gå i gang med noget der kan være med til at skabe forandring. Hvis det er et svært skridt at tage, eller du er i tvivl, synes jeg at du skal ringe til mig for at høre om jeg er en du kunne forestille sig at tale med, og måske få svar på nogle spørgsmål du har til at gå til psykolog.

Nogle af de ting unge søger hjælp til hos mig er:

 • Følelse af utilstrækkelighed og stress
 • Voldsomme oplevelser. Både i virkeligheden og/eller digitalt. 
 • Angst og Depression
 • Seksualitet og kærlighed
 • Ensomhed
 • Selvskade
 • Familieproblemer
 • EksamensangstTraumeterapi og kriseterapi


Jeg har mange års erfaring med at arbejde med børn, unge og voksne der har haft så voldsomme oplevelser i fortiden, at symptomerne rækker ind i nutiden og kan påvirke ved fx mareridt/søvnproblemer, angst, flashbasks, ubehagelige kropslige fornemmelser mm. Det kan både være enkeltstående begivenheder som fx bilulykker, hospitalsindlæggelse, overfald, eller noget der har varet i længere tid som vold, seksuelle overgreb, hændelser under udsendelse mm.  Jeg er uddannet i metoderne EMDR og TF-CBT, som anbefales til behandling af PTSD og traumer af bl.a. WHO. 

Mange overlevere af traumer oplever stor håbløshed, har tabt tilliden til at verden er et sikkert og godt sted eller kan skamme sig og føle skyld over hvad der er overgået dem. Terapi kan ikke få oplevelserne til at gå væk, men det kan gøre dem mindre ubehagelige at tænke på, og hjælpe til at mennesket har kontrol over mindet og ikke omvendt. 


Når det drejer sig om traumebehandling af børn inddrager jeg altid barnets netværk og evt. samarbejder med andre professionelle for at sikre at der er de bedst mulige rammer omkring barnet imens behandlingen står på. Modsat tidligere idder om at børn ikke påvirker af traumatiserende begivenheder, ved vi nu at der er en risiko for at barnets udvikling påvirkes og at jo yngre barnet er, jo mere basale områder kan rammes. Inden opstarten af et forløb vil jeg altid spørge til barnets aktuelle sikkerhed, da det er forudsætningen for behandling. Hvis ikke der er den fornødne sikkerhed og ro omkring barnet, indgår jeg gerne i et samarbejde for at vejlede til hvordan rammerne kan skabes for at barnet kan komme i behandling. 

Behandlingspakker


Behandling af seksuelle overgreb


Hvis en kommune ikke selv har kapacitet eller aktuel erfaring med udredning af og behandling af  børn der har været udsat for seksuelle overgreb, er det muligt at købe en behandlingpakke. Den kan fx. bestå af en kort udredning ved behandlingens start for at afdække behandlingsbehovet, behandling af barn/ung og med indragelse af omsorgspersoner, deltagelse i netværksmøder, vejledning af institutioner/skole i at håndtere evt. symptomer eller adfærd, og statusskrivelser. Jeg samarbejder også gerne med andre professionelle omkring barnet/familien for at tilrettelægge den bedst muligt hjælp til barnet/den unge. I tilfælde hvor der har været seksuelt grænseoveskridende adfærd mellem børn og unge planlægger, faciliterer og deltager jeg også i børnemøder, hvor det er muligt.


Traumebehandling


Offentlige institutioner eller myndigheder der ønsker behandling til barn, ung eller voksen som har været udsat for et traume, enten for nylig eller tidligere i livet, har mulighed for at købe behandlingen som en pakke, hvis der er tale om et længerevarende forløb. Her indgår samarbejde med andre professionelle, deltagelse i evt. møder og statusskrivelse efter aftale.